mide

Reflü Nedir ?

Halk arasında Mide Reflüsü olarak bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır. Erişkinlerin yaklaşık %20´sinde reflü görülmektedir.

Mide içeriği, midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle belirgin derecede asittir. Eğer onikiparmak barsağından mideye doğru safra geri akımı varsa, mideden yukarı çıkan içerik hem asit hem de safra içerir. Alkali özellikli olan safra da mide... Devamı


Reflünün Belirtileri

Gastroösofagial reflü hastalığının ortaya çıkardığı belirtiler çok geniş bir spektruma yayılır. Bu belirtileri genel olarak tipik ve atipik bulgular olarak sınıflandırmak mümkündür. Tipik bulguların hemen hepsi mide-bağırsak sistemiyle ilintili iken; atipik bulgular diğer organ sistemleriyle ilintili yakınmalar oluşturur. Laringofaringeal reflü olarak adlandırılan ve öncelikle kulak-burun-boğaz uzmanlarınca görülen hasta grubunda çoğu kez atipik bulgular belirgindir ve tipik yakınmalar hiç olmayabilir.

Duyumsanan yakınmalarla hastalık düzeyinin her zaman örtüşmeyebileceği göz a... Devamı


Reflü Tanısı

Reflü tanısında kullanılan çok sayıda yöntem vardır. Bunlardan gastroskopi, pHmetri ve manometri, kronik reflüsü olan ya da özellikle laparoskopik cerrahi tasarlanan hemen her hastada hazırlık aşamasında mutlaka yapılırken, bazı yöntemler akademik araştırmalar için kullanılmaktadır.

Reflü tanısında kullanılan yöntemler:GastroskopipHmetriManometriBaryumlu GrafiEmpedans pHmetriEmpedans ManometriAntroduodenal ManometriMide Boşalım Sintigrafisi

... Devamı

Reflü Şikayetleri Nelerdir?

Reflü Şikayetleri Nelerdir?Hastalarımızın en sık dile getirdiği şikayet mide yanmasıdır.Bunun yanı sıra göğüste yanma ve ekşime,Ağıza gelen acı bir tat,Ağız kokusu,Özellikle yemeklerden sonra ve tok karna yatıldığında geceleri rahatsız eden şişkinlik, geğirme ve boğulma hissi,Göğüste takılma ve sıkışma hissiyle birlikte kalbe baskı ve çarpıntı hissedilebilmektedir.Derin nefes almada güçlük çekilebilmektedir.İleri aşamalarda ise kronik farenjit, kronik sinüzit, alerjik astım ve diş çürüklerine gidilen bir süreç yaşanabilmektedir.REFLÜ ŞİKAYETLERİ BAŞKA HANGİ HASTALIKLARI CAĞRIŞTIRIR?HAZIMSIZ... Devamı


Gastrit ve Reflü

Belirtileri zaman zaman karışsa da, GÖRH ve gastrit birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Gastrit kelime anlamı olarak midede oluşan inflamatuar (iltihabi-yangısal) süreçleri ifade etmektedir. Bakteriyel bir infeksiyona (Helicobakter Pylori) ya da tahrişe bağlı olarak gelişebilir. Aşırı stresin neden olduğu yüksek asit salınımı nedeniyle baharatlı yiyecekler, alkol, kronik sigara kullanımı nonbakteriyel gastrite neden olabilir.Helicobakter Pyloriye bağlı gastrit, midenin hangi bölümünde tutunduğuna bağlı olarak uzun dönemde mide kanseri oluşturması riski nedeniyle son yıllarda... Devamı


Mide Bulantısı ve Reflü

Mide bulantısı birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu belirtinin, doğrudan mideyle ilintili reflü, gastrit gibi sorunların işaretçisi olabileceği gibi; nörolojik hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ürolojik infeksiyonlar, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları gibi birçok hastalıkla da bağlantılı olduğu bilnmektedir. Reflüde karşımıza çıkan mide bulantısıysa birkaç mekanizmayla oluşmaktadır.Eğer reflü mide kapak mekanizmasındaki yapısal bir sorunla oluşuyorsa, mide içeriğinin - özellikle de yemek sonrasında ya da öne eğilme, ıkınma gibi mide içi basınca artırıcı har... Devamı


Obezite ve Reflü

Obezite (şişmanlık) ve reflü arasındaki ilişki pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite, özellikle de morbid obezitede (hastalık düzeyinde obezite) reflünün daha sık görülmesinin birkaç nedeni vardır:1. Reflünün en sık rastlanılan nedeni olan mide fıtığı, obezite vakalarında normal kişilere göre çok daha fazla görülmektedir.2. Karın içindeki aşırı yağlanma, karın içi boşluktaki basıncı arttırdığından (gebelik dönemine benzer şekilde) reflü oluşumu kolaylık kazanmaktadır.3. Obezitenin oluşumunda nedensel etkisi olan beslenme bozuklukları reflü oluşumunu kolaylaştırmaktadır.... Devamı


Mide Ağrısı ve Reflü

Mide ağrısı günümüzde doktora başvurma nedenlerinin başında gelir. Reflü, temelde mideyle değil, diyafram ve yemek borusuyla ilintili bir hastalıktır. Ancak mide ağrısı reflü hastalarında çok sık dile getirilen bir yakınmadır. Reflüde mide ağrısının 3 kökeni vardır.1. Eğer reflü mekanik kökenliyse, değişik boyutlarda olan mide fıtığından kaynaklanır. Mide fıtığı diyaframda bir açılma/yırtılma olarak tanımlanır. Bu durumda midenin, özellikle yemekten sonra, fıtık bölgesinde sıkışması mide ağrısı olarak algılanır. Mide ağrısıyla birlikte çarpıntı ve nefes yetmezliği hissi de yaşanabili... Devamı


Mide Kanseri ve Reflü

Yaygın kanının tersine, reflü ve mide kanseri arasında nedensel bir ilişki yoktur. Kronik reflünün neden olduğu hücresel değişimler (İntestinal Metaplazi Barrett Ösafagus) zamanında ve kalıcı şekilde tedavi edilmediği durumda, yemek borusu kanseri riskini arttırır. Bu risk hücresel değişimin görülmediği kronik reflüde normalin 40 katı, Barrett Ösafagus oluştuğunda ise normalin yaklaşık 120 katıdır.

Reflü hastalarının kronik dönemde %10 ile %20sinde Barrett Ösafagus oluştuğu gözlenmiştir. Takiplerde ise yemek borusu kanseri oluşma riski yıl boyunca %0,5lik bir orana sahiptir.... Devamı


Mide Kanaması ve Reflü

Ağızdan kan gelmesi ya da siyah renkte dışkılamak, mide-bağırsak sisteminin üst bölümünde bir kanama olduğunun göstergesidir. Mide kanaması ön tanısıyla yapılan endoskopik incelemelerin yaklaşık %8 ile %15inde kanama odağının yemek borusu olduğu saptanmaktadır.

Yemek borusundaki kanamanın nedeniyse karaciğer hastalıklarında oluşan varisler ya da çoğu kez reflü nedeniyle oluşmuş hücresel hasar ve/veya ülserlerdir. Reflünün oluşturduğu hücresel hasar zamanında kontrol altına alınmazsa önce erozyonlara (yüzeyel hücrelerde dökülme), sonraki aşamalardaysa ülser ve ciddi kanamalara... Devamı


Reflü için Yaşam Şartlarınızı Düzenleyin

Yaşam Şartları DüzenlemeleriKişinin yaşamında yapacağı bazı düzenlemeler Reflü hastalığının ilerlemesini engelleyebilir ve kişiyi rahat ettirebilir.

YÜKSEK YASTIKTA YATINYatarken vücudun üst kısmı ile başın yüksekte olmasını sağlayın. Bunun için yastık sayısını artırabilir veya yatağın baş kısmını yükseltebilirsiniz. 25-30 derece diklikte bir açıyla yatıldığında mide içeriğinin yemek borusu ve yutağa doğru yukarı kaçışı azalır. YATMADAN ÖNCE BESİN ALMAYINYatmadan 2 saat önce besin almamaya özen gösterin. Midenin içeriğini boşaltma süresi takribi olarak 2-3 saattir. Boş bir mideyle ya... Devamı


Reflünün İlaç Tedavisi

Asit baskılayıcı ilaç tedavisi, mide içindeki asit salgılama miktarını kontrol altına alır ve yukarı doğru çıkan mide asit miktarının düşmesini sağlar. Buna karşın ilaç tedavisi, safra reflüsü (alkali reflüsü) üzerinde etkili değildir. İlaç tedavisine rağmen safra yukarı çıkmaya devam eder ve yemek borusunu tahriş eder. Bu nedenle ilaç tedavisi sırasında bile yemek borusu tahrişi devam edebilir.Reflü yakınması olan insanlarda başlangıçta mutlaka uygulanan ilaç tedavisi, reflü şikayeti olan insanların %80´ini rahatlatmakla birlikte reflünün kökeni olan mekanik bozukluğu ortadan kaldı... Devamı


Reflü Cerrahi Tedavi

Cerrahi TedaviReflü, özellikle de mide fıtığıyla birlikte olduğu zaman insanın yaşam kalitesini çok etkiler. Cerrahi tedavi, gastroöfasigal reflü hastalığının mekanik kökenini ortadan kaldıran tek tedavi yöntemidir. Gerçek anlamda tedavi sadece cerrahi yöntemle sağlanabilmektedir.

10 yıllık dönemde yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmalar, cerrahi tedavilerin %93´ün üzerinde kesin başarılı olduğunu göstermektedir. Cerrahi tedaviyi tercih eden hastaların %93´ünde hiç bir şikayet belirtilmemiş ve ilaç kullanımına gerek olmamıştır. Cerrahi tedavide başarı oranı cerrahi ekibin b... Devamı


Laparoskopik Cerrahi Tedavi

Laparoskopik Cerrahi TedaviLaparoskopik Nissen ameliyatı ilk kez 1990 lı yılların başında Dr.Dallemagne tarafından uygulanmıştır.Çok uzun süredir reflü sağaltımında uygulanan Nissen ameliyatının teknik olarak aynısı olmakla birlikte laparoskopik olarak yapılması hastaya büyük kazanımlar getirmiş , ameliyat sonrası iyileşme süresini çok kısaltmış , ağrıyı çok azaltmış ve işe ve olağan yaşama dönüşü hızlandırmıştır. Uzun dönemde açık ameliyata göre; deneyimli bir ekip yaptığı sürece, sonuçların daha da iyi olması laparoskopik Nissen tekniğini kronik reflü sağaltımında altın standart haline ... Devamı


Çocuklarda Reflü

Çocuklarda ReflüMide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlanan reflü  yaşamın ilk 3 ayında ki bebeklerin yarısından fazlasında rastlanılan bir durumdur.

Bebek büyüdükçe ve mide kapak düzeneğini oluşturan yapılar geliştikçe reflü belirtileri giderek yok olur ve 12-18 ay sonunda nadiren devam eder.Reflüsü olan bir bebekteTükürmeKusmaÖksürükHuzursuzlık ve uyku bozukluğuBeslenme güçlüğüKakada yada kusmukta kan görülebilir.

Bebeklerin çoğunda kendiliğinden yok olan reflü eğer aşağıdaki sorunları oluşturu ise önemlidir ve sağaltım ( tedavi ) başlanmalıdır.

1) B... Devamı


Reflüde diyet tedavisi

Reflüde reflü olasılığını azaltmak ve zarar görmüş yemek borusunu korumak için diyette değişiklik yapılmalıdır. Bazı önerilere uyulursa reflü tedavisinde faydalı olabilir.

Reflü tedavisinde etkisi kanıtlanmış en önemli kurallar:

- Öğünlerde az yemek ve uyurken başı yukarıda yatmaktır.

Yağ alımı azaltılmalı Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek borusunda sfinkter basıncını azaltır ve mide boşalmasını geciktirir. Özellikle fast-food türü yiyeceklerde yağ miktarı yüksektir. Yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi de yüksektir, ve bu yüzden bu yiyeceklerin sindirilmesi için dah... Devamı


Reflü hastası nelerden yakınır ?

Reflü hastası nelerden yakınır ?

En tipik şikayetler - Ağıza acı su gelmesi - Göğüs kemiğinin arkasında yanma Tipik olmayan şikayet ve bulgular - Geniz,boğaz problemleri - Ses kısıklığı, ses çatallanması, ses yorgunluğu - Sık farenjit, larenjit, geniz problemleri - Sinüzit - Ses teli polipleri - Yemek aralarında boğazda bir düğüm (ya da yabancı cisim) hissi olması ve bunun geceleri geçmesi (GLOBUS HİSTERİKUS) Ciddi reflü komplikasyonları - Gırtlakta lökoplaki, granülom - Subglottik stenoz - Gırtlak kanseri Akciğer problemleri - Astım - Müzmin (kronik) öksürük, bronşit - Zatüree Diş p... Devamı


Uzun süreli reflü hastalığının yol açabileceği ciddi sorunlar var mı ?

Nadir de olsa evet ,çok ciddi problemler var ! Yutma borusundaki sürekli tahriş sonucunda burada hareketlilik azalması söz konusu olabilir ve bu da yutma güçlüğüne yol açabilir. Yutma borusu normal şartlarda kurşun bir boru gibi değildir ve yutma işlemi de tamamen pasif bir hareket olmayıp salt yer çekimi etkisi ile gerçekleşmez. Yani kendine ait bir dizi hareketlilik özelliği vardır yutma borusunun ve bu sayede bizler yatar pozisyonda bile, yutma borusunun tıpta « peristaltizm » denilen yılankavi hareketliliği sayesinde lokmaları yutabiliriz. Uzun süreli reflü, kronik yaralanma süreci neti... Devamı


Anti-reflü cerrahisi nedir ?

reflutedavisicerrahi1İlk olarak Dr. Nissen tarafından tanımlanmış ve 50 senelik uzun dönem sonuçları bilinen bir cerrahi yöntemdir. İşin güzel yanı bu eski ameliyat artık karnı kesmeden yani laparoskopik olarak yapılabilmektedir. İlk olarak 1991 yılında yapılmış olan laparoskopik anti-reflü cerrahisi reflü hastalığının tedavisinde bir çığır açmıştır. Bununla ilgili çarpıcı iki örnek verirsek; - A.B.D. de 20 yıl öncesinde yılda yaklaşık 3000 reflü ameliyatı yapılmakta i... Devamı


Hamilelikte Reflü

Tüm hamileliklerin % 30 -80´inde (hamilelerin üçte ikisinde) reflü sıkıntıları başgösterir. Doğumu takiben reflü sıklıkla ve genellikle kendiliğinden geçer. Hamileliğin ileri aylarında rahmin de büyümesine bağlı olarak reflü daha sıkıntılı seyreder. Gebelikten önce reflü varsa şiddet gebelikte iyice artar. Çoğul doğurmuşluk durumunda reflü daha da fena seyreder. Annelik yaşı ileri ise reflü daha da fena seyreder.

Hamilelikte reflü neden olur ?

Artmış karın içi basınç (reahmin giderek büyümesi sonucu) LES (alt yutma borusu büzücüsü) basıncı düşüklüğü (Östrojen ve Progesteron y... Devamı


Gastrit Nedir ?

gastrit1Gastrit, mide İltihabı anlamına gelir.Gastrit aslında mide mukozasının bir tür yanmasıdır. Bu farklı faktörlerin meydana getirdiği ikaz neticesinde beyaz kan hücrelerinin mukozada birikmesi manasına gelir. Gastrit hastalığı akut ya da kronik olabilir.Yani kalıcı ya da geçici olabilir.

Genel BilgilerHastaların genel olarak midede ekşime, yanma ve ağrı şikayetleri ile tarif ettikleri gastrit, mide iltihabı ile eş anlamlı kullanılan bir terimdir. Gastrit, midenin en iç ... DevamıGastritin Nedenleri

Helicobacter pylori (HP) : Kronik  gastritin  en sık  görülen  nedenidir. HP  ağız  yoluyla  alınarak  midede  yerleşen  ve  burada  gastrit  olarak  adlandırdığımız  bir iltihap oluşturan,  spiral  şeklinde  bir  bakteridir. Mide mukozasını örten  mukus  tabakasının  altında  yerleşerek  mide asidinden ve diğer etkenlerden korunarak  yaşamını  sürdürür. HP  hem  salgıladığı toksinlerle ve hem de vücudun bakteriye  karşı oluşturduğu immun  yanıt (vücudun bağışıklık sisteminin bakteriye karşı oluşturduğu  yanıt) sonrasında ortaya çıkan bazı maddelerle mukus  tabakasını  zayıflatarak mide muk... Devamı


Gastritin Belirtileri

Gastrit aniden oluşan, akut ve sürekli kronik olmak üzere ikiye ayrılır.

Kronik gastrit, genelde çok az belirti verir ya da belirti vermeden seyreder. Uzun süren mide iltihabı vardır. Karnın üst tarafında ağrı, mide bulantısı, kusma meydana gelebilir. Geğirti, iştah azalması, şişkinlik görülebilir.

Akut gastritte, midede yanma, basınç ve ağrı görülür. Hasta, aç karnına ağrının arttığını belirtebilir. Bulantı ve kusma, kronik gastritte olduğu gibi akut gastritte de vardır. İlaç ve alkol, mide yüzeyinde yaraya neden olur. Bu yaraların kanaması sonucu, mide asidi kanla karışabili... Devamı


Gastrit Tedavisi

Öncelikle şunu bilmek gerekir; gastrit, daha kötü sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğundan mutlaka tedavi edilmelidir. Daha sonra eğer, gastritin sebepleri arasında bakteri yoksa tedavide, mide asidini azaltıcı ya da asidin etkisini yok edici ilaçlar hastaya verilir. Bu ilaç tedavisiyle birlikte, diyet tedavisi uygulanır. Midenin yüzeyini tahrip etmeyecek yiyeceklerle beslenmek gerekir. Eğer hasta, sigara ya da alkol kullanıyorsa, bunların bırakılması şarttır.

Gereksiz ilaç kullanımı, ağrı kesiciler, aspirin gibi ilaçlar mide asidini arttırır. Hastaya, bu ilaçları kullanmaması ... Devamı


Gastrit Nedir ?(Video Anlatımlı)

Gastrit nedir? video anlatımlıdır. Sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ederiz

... Devamı

Mide Kanseri

erkekHücreler, vücutta normal bir düzende yenilenmeye devam etmektedirler. Bazı durumlarda bu yenilenme anormal boyutlara ulaşarak çok hızlı bir büyüme ve çoğalma göstermektedirler. Çoğalarak kitle haline gelen bu hücreler mide mukoza zarında tümörleşmeye başlamaktadırlar. Eğer belli bir süreden sonra tümör büyümesi durursa bunlar iyi huylu tümörler olarak adlandırılırlar. Ancak kontrolsüzce çoğalmaya devam ederlerse kötü huylu bir tümör kitlesi yani kanser olarak bilinmekt... Devamı


Mide Kanserinin Nedenleri

1. Helicobacter pylori: H. pylori mide içinde bulunabilen ve ülser, hazımsızlık gibi yakınmalara neden olabilen bir bakteridir. Bu bakterinin midede varlığı ile mide adenokarsinomu ve lenfoması arsındaki ilişki bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Tabi ki de bu her H.pylori olan kişide kansere sebep olduğu anlamına da gelmemektedir. 2. Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara oranda iki kat sıklıkta görülür.3. Yaş: Erken yaşta mide kanseri görülmesi nadirdir. Mide kanseri 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar.4. Beslenme alışkanlıkları: Tütsülenmiş, aşırı tuzlu besin tüketimi veya az sebze meyve tük... Devamı


Mide Kanseri Belirtileri

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ.Çok erken dönemlerinde teşhiste zorlanılabilir. Bu durumda dışkı tahlili veya halsizlik ile ortaya çıkan gizli kanama ile belirlenebilmektedir. Daha ilerleyen dönemlerde iştahsızlık ile kilo kaybı, mide de yanma, ağrı ve midenin ağırlaştığı hissi, yekten sonra bulantı ve kusma ile ortaya çıkabilmektedir. Bir kısım hastada elle teşhiste mümkün olabilmektedir. Midenin yemek borusuna yakın bölgelerinde ise gıdaları yutarken zorlanılabilir.

... Devamı

Mide Kanseri Tanı ve Tedavisi

Tanı için genellikle endoskopik incelemeler uygun görülmektedir. Midenin bütün kısımları görüntülenebilir veya biyopsi yapılabilir. Ayrıca mide filmi, endoskopik ultrason veya bilgisayarlı tomografi gibi yöntemlerde uygulanabilmektedir. Tedavi yöntemlerinde ise ilk girişim cerrahi yöntemleri olabileceği gibi kemoterapi veya radyoterapide uygulanmaktadır. Gelişen tıbbi yöntemlerle birlikte alternatif tedavi şekilleri de uygulanmakta ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Alternatif tedavi yöntemleri uygulamalarında uzman kişi ve kadrolardan faydalanılmalıdır. Alternatif tedavi yö... Devamı


Mide Kanserinden Korunma Yolları

Sebze, meyve tüketimi arttırılabilir. Taze besinler tüketmeye özen gösterilerek ve tütsülenmiş, aşırı tuzlu, mayalanmış, nitrat içeren, yüksek ısıda pişmiş gıdalardan kaçınılmalı.  Sigara gibi tütün içeren maddeler ve alkolden uzak durulmalı.  Hayvansal yağlardan kaçınıldığı gibi salam, sosis, domuz pastırması gibi kanserojenik gıdalara da dikkat edilmeli.  Düzenli egzersiz yapılmalı, yoğun çalışma ortamı veya şehir hayatının stresini atmak için dinlenmeye özen gösterilmeli. Gerekli tetkikler zamanında yaptırımalı. ... Devamı

Kansere yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken noktalar

Kanserli hastalıklarda erken teşhis çoğu zaman tedavinin bile önüne geçmektedir. Kimi zaman dikkate almadığımız küçük bir ağrı veya bir sivilce zamanında incelenip açığa kavuşturulmazsa ilerleyen zamanlarda kanser gibi çok büyük sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Aşağıda sıralayacağım sebepler başlıca dikkat edilmesi gereken hususlardır.

İyileşmeyen yaralar, açık bir yara, deride veya yumuşak dokuda iyileşmeyen bir lezyon; Derinin altında hissedilen, özelliklede meme bölgesinde ve lenf düğümlerinde (boğaz, koltukaltı, kasıklarda) bir yumru veya beze; Ciltteki benlerde gözlemlenen ... Devamı

Mide Kanserinde Tedavi

Adenokarsinomlarda tedavi: Gastrektomi (Midenin tamamen alınması): Bu tür tedavi yaklaşımı hastalarda hastalığın sağaltımı için yegane yoldur. Sadece tümör dokusunu çıkarılması, ender vakalarda sadece mukozada sınırlı tümörlerde yapılabilir. Bu tür bir tümörün varlığında mutlaka bilgisayarlı tomografi, veya endoskopik ultrasonografi yaparak tümör dokusunun çıkarılmasına karar verilebilir. Lenfomalarda tedavi: 1.) Düşük dereceli lemfomalarda tedavi: Helicobacter pylori enfeksiyonunu tedavi etmek hastaların yarıya yakınında iyileşmeyi sağlar. Bunun dışında kalan vakalara kemoterapi (C... Devamı


Mide Kanseri Belirtileri (Videolu Anlatım)

Mide kanseri belirtileri ilgili videolu güzel bir anlatım.izlemenizi tavsiye ederiz.

... Devamı

Mide Kanseri Neden Olur (Video Anlatım)

Mide Kanseri Neden Olur (Video Anlatım)

... Devamı

Endoskop Nedir ?

Endoskopi mide ve benzeri iç organların iç kısımlarının gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenerek incelenmesi işlemidir.

... Devamı

Mide Kanserinde Teşhis

1.) Çift kontrastlı baryumlu mide grafisi: Halk arasında ilaçlı mide filmi denilen görüntüleme yöntemidir. 2.) Gastroskopi (endoskopi): Ağızdan girilerek mideye kadar gönderilen içerisinde optik bir görüntüleme sistemi olan bir boru yardımıyla yapılır. En duyarlı ve en özgün teşhis yöntemi budur. Bu yöntemle hekim mide yüzeyini çıplak gözle görebilir ve şüphe edilen bölgelerden biyopsi ile parça alıp patolojik incelemeye gönderir, buda şüphe edilen ülser veya kanser dokusunun özelliklerini ayırt edilmesini sağlar.

... Devamı

Özofagoskopi Gastroskopi Duodenoskopi nedir?

Özofagoskopi Gastroskopi Duodenoskopi nedir? Özofagoskopi yemek borusu , gastroskopi mide , duodenoskopi onikiparmak barsağının endoskopisidir.Günlük kullanımda gastroskopi değimi ( özofagoskopi + gastroskopi + duodenoskopi ) yani yemek borusu + mide + onikiparmak barsağı endoskopisi anlamında kullanılmaktadır.

Gastroskopi hazırlığı : Gastroskopi işleminden önce 8 saatlik açlık gereklidir.

... Devamı

Mide Ülseri

Midenin iç yüzündeki belirli bir kısmın aşınması sonucu meydana gelen yaraya mide ülseri denir. Sinir bozukluğu, midede asit fazlalığı, zamanında ve iyi tedavi edilmeyen gastrit, mide zafiyeti, karaciğer yetersizliği veya safra azlığı, kalp hastalıkları, sindirilmesi güç yiyeceklerin aşırı derecede kullanılması, haddinden fazla sigara, çay, kahve veya asit yapıcı meşrubat içmek, alkol kullanmak veya bazı ilaçların uzun süre kullanılması mide ülserini doğuran nedenler arasındadır.

Hastalığın başlangıcında mide ekşimesi ve ağırlık hissi vardır. Hastanın ağzına, sık sık ekşi su g... Devamı


Onikiparmak Bağırsağı Ülseri

İncebağırsağın 25 santimetre kadar olan ilk bölümüne onikiparmak bağırsağı denir. C harfi görünümündedir. Onikiparmak bağırsağında meydana gelen ülsere tıp dilinde duodenum ülseri denir.

Tedavi eidlmeyen gastrit, fazla asit, sinir bozukluğu, düzensiz hayat, gürültü, fazla miktarda sigara, çay, kahve ve alkol kullanmak, safra kesesi veya karaciğer yetersizliği, kalp hastalıkları, hormon dengesizliği, dengeli bir şekilde beslenememe, çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler, haddinden fazla et, hamur işleri veya baharatlı yiyecekler ve bazı ilaçlar; onikiparmak bağırsağında ülserin ... Devamı


Antral gastrit nedir?

Gastrit mide mukozasının tahriş olmasıdır. Antrum midenin bir bölümüdür ve antral gastritte o bölümde oluşan gastrittir. Gastrit akut veya kronik olabilir. Kronik gastritin en sık görülen nedeni helikobakter pylori adında bir bakteriye bağlıdır. Bu bakteri spiral şekilli, ağız yoluyla alınarak midede yerleşen ve burada gastrite neden olan bir bakteridir. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çocukluk çağında alındığından tedavi edilmediğinde mide mukozasında hayat boyu süren bir kronik iltihaba sebep olur ve bunun sonucunda midede gastrit, ülser, lenfoma ve kanser gelişimine neden ola... Devamı


Mide Ağrısı -Hazımsızlık ve Karında Şişlik

Hazımsızlık mide ağrısı karında şişlikHazımsızlık, bir beslenme bozukluğunun işareti olduğu gibi; bir sindirim sistemi hastalığının da işareti olabilmektedir.Hazımsızlığın belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

Midede dolgunluk hissi. Midede ağrı ve yanma.  Karında şişlik, geğirme ve gaz çıkarma.  Kabızlık. Nadir durumlarda ishal.

Hazımsızlığın birinci sebebi, yiyeceklerin ağızda iyi çiğnenmemesidir. Bir münakaşa ve ruhi gerginlik sırasında yenen yemeklerde, bolca hava yutulmakta, yiyecekler acele ile iyice parçalanmadan yenmekte, en önemlisi sinir sisteminin dengesi bozulduğundan i... Devamı


Mide Yanması (ekşimesi)

Mide yanması 20 ile 50 yaş arasında birçok insanda görülen çok yaygın bir rahatsızlık. Midede yanma hissi yemekten önce, yemek sırasında ya da yemekten 2-3 saat sonra hissediliyor. Besinler, sindirim işlevinin bir gereği olarak midede ilk değişikliklere uğrayarak bağırsaklara gönderilmek için hazırlanıyor. Mide bu işlevi yerine getirirken iç yüzeyini kaplayan zarın altındaki salgı hücrelerini, besinlerin gerekli değişimini sağlamak üzere uyarıyor. Bu sırada oluşan bir dengesizlik, aşırı asit ortamına ve midenin kendini koruyamamasına yol açarak yanma hissine neden oluyor.Büyüklerimiz m... Devamı

Mide Fıtığı

Mide fıtığı, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram kasında mevcut olan açıklıktan (hiatus) midenin üst kısmının, yemek borusuna doğru sarkmasına denir.

Belirtiler

Mideden yukarı, göğüste yayılan yanma ve ekşime. Ağız içine acı-ekşi su ya da yiyeceklerin gelmesi. Ses kısılması. Tedavi edilemeyen boğaz enfeksiyonları Dişlerde erozyon Boğazda dolgunluk hissi Sık sık boğaz temizleme ihtiyacı Ses kısılması Ses tellerinde polip veya nodül Müzmin öksürük Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım Tekrarlayan zatürre Uykuda solunum bozukluğu

TanıGenelde tanı tesadüfen... Devamı


Gastro Ozefajial Reflux Sendromu (GORS)

GÖRS (Gastro Özofajial Reflü Sendromu,bundan sonra bu şekilde  yazacağız)(mide  ekşime ve   yanması)mide asidinin   yemek borusuna  doğru fışkırması sonucunda meydana gelen  çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır.Genellikle mide üzerinde  veya göğsün ortasındaki kemiğin altında yanma şeklinde hissedilir.Çeneye ve boğaza  yayılabilir.Bazıları boğazında acı ,ekşi  asit tadı alırlar.Hastaların bu yanma belirtileri 2 saat kadar sürebilir.Yemek  yemeyle sıklıkla artar.Türkiye´de istatisliki bir rakam veilememekle   birikte çok kişiyi etkiledildiği  zannedilmektedir.GÖRS´ün meydana geliş m... Devamı


Mide ağrısı için ilaç gibi gelecek 10 öneri

510098detaySon dönemde mide ağrısı çekenlerin sayısı gittikçe artıyor. Ağrıyı önlemenin yolu ise yediklerimizden geçiyor. Kimi zaman çiğnediğimiz sakızın bile ağrıya neden olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Koray Tuncer, mide rahatsızlıklarını azaltmak için 10 öneride bulundu.

Genç-yaşlı herkesin ortak derdi bir anda başlayan mide ağrıları... Kimi bu ağrının nedenini biliyor ve tedavi oluyor, kimi ise önemsemiyor ve rahatsızlığı onu karabasan gibi takip ediyor. ... Devamı


Mide kanseri belirtileri önemsenmiyor

281604Mide kanserinin görülme sıklığı ve ölüme sebebiyet verme açısından tüm kanserler içinde ikinci sırada yer aldığını belirten uzmanlar, belirtilerin önemsenmediğini söylüyor.

ZONGULDAK - Mide kanserinin, düşük sosyoekonomik düzeyli, aşırı tuzlu, doğrudan ateşe maruz bırakılmış yiyeceklerle beslenen, maden, kimyasal işinde çalışan ve sigara içen kişilerde daha çok görüldüğünü bildiren Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd... Devamı


Mide fıtıkları ne tip belirtilere yol açabiliyorlar ?

Öncelikle vurgulanması gereken ; daha nadir de gözlense, paraösefagal mide fıtıklarının hayatı tehdit edebilen çok ciddi problemlere yol açabildiğinin bilinmesidir. Bunlarda da  reflü hastalığı nadiren gözlenebilir ancak reflü sıklığı kayma tipindeki mide fıtığında çok daha fazladır.

Paraösefagal fıtıklarda ; yutkunma güçlüğü, yemek yedikten sonra ciddi bir dolgunluk hissi ön plandadır. Hastaların üçte birinde ise mide kanamasına ve ağızdan kahve telvesi gibi kan gelmesine yol açabilir paraösefagal tipteki mide fıtıkları. Hatta bazen anemi dediğimiz bir kansızlık durumunun araştırılm... Devamı


Neden olur mide fıtıkları ?

Bazı nadir doğumsal mide fıtıklarını bir kenara bırakırsak, karın içi basıncının sürekli etkisi altında kalan diafram deliğini oluşturan kas ve kirişimsi yapıların zaman içinde güçlerini kaybetmeleri ve gevşek hal almaları en önemli nedendir.

Bazen de genetik etkenlerin  rol oynadığını da bilmekteyiz. Karın içi basıncını arttıran tüm durumlar da riski arttırabilir. Bunun en güzel örnekleri ileri şişmanlık ve çok sayıda hamileliktir.

... Devamı

Mide rahatsızlığı olanlara oruç uyarısı

reflu202Uzmanlar, ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının oruç tutmadan önce ilaçla kontrol altına alınması gerektiğini hatırlatıyor.

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Pata, oruç tutmanın vücut için yararlı etkilerini herkesin bildiğini, ancak mide ve bağırsaklarlar açısından bu sürecin bazı zorluklar yaratabileceğini de unutmamak gerektiğini söyledi.Uzun açlık süresince midede bazı salgılarda azalma olacağına d... Devamı


Mide Hastalıkları © 2010
Mide Hastalıkları hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.