Reflü

Reflü Nedir ?

Halk arasında Mide Reflüsü olarak bilinen Gastro Özofageal Reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır. Erişkinlerin yaklaşık %20´sinde reflü görülmektedir.

Mide içeriği, midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle belirgin derecede asittir. Eğer onikiparmak barsağından mideye doğru safra geri akımı varsa, mideden yukarı çıkan içerik hem asit hem de safra içerir. Alkali özellikli olan safra da mide... Devamı


Reflünün Belirtileri

Gastroösofagial reflü hastalığının ortaya çıkardığı belirtiler çok geniş bir spektruma yayılır. Bu belirtileri genel olarak tipik ve atipik bulgular olarak sınıflandırmak mümkündür. Tipik bulguların hemen hepsi mide-bağırsak sistemiyle ilintili iken; atipik bulgular diğer organ sistemleriyle ilintili yakınmalar oluşturur. Laringofaringeal reflü olarak adlandırılan ve öncelikle kulak-burun-boğaz uzmanlarınca görülen hasta grubunda çoğu kez atipik bulgular belirgindir ve tipik yakınmalar hiç olmayabilir.

Duyumsanan yakınmalarla hastalık düzeyinin her zaman örtüşmeyebileceği göz a... Devamı


Reflü Tanısı

Reflü tanısında kullanılan çok sayıda yöntem vardır. Bunlardan gastroskopi, pHmetri ve manometri, kronik reflüsü olan ya da özellikle laparoskopik cerrahi tasarlanan hemen her hastada hazırlık aşamasında mutlaka yapılırken, bazı yöntemler akademik araştırmalar için kullanılmaktadır.

Reflü tanısında kullanılan yöntemler:GastroskopipHmetriManometriBaryumlu GrafiEmpedans pHmetriEmpedans ManometriAntroduodenal ManometriMide Boşalım Sintigrafisi

... Devamı

Reflü Şikayetleri Nelerdir?

Reflü Şikayetleri Nelerdir?Hastalarımızın en sık dile getirdiği şikayet mide yanmasıdır.Bunun yanı sıra göğüste yanma ve ekşime,Ağıza gelen acı bir tat,Ağız kokusu,Özellikle yemeklerden sonra ve tok karna yatıldığında geceleri rahatsız eden şişkinlik, geğirme ve boğulma hissi,Göğüste takılma ve sıkışma hissiyle birlikte kalbe baskı ve çarpıntı hissedilebilmektedir.Derin nefes almada güçlük çekilebilmektedir.İleri aşamalarda ise kronik farenjit, kronik sinüzit, alerjik astım ve diş çürüklerine gidilen bir süreç yaşanabilmektedir.REFLÜ ŞİKAYETLERİ BAŞKA HANGİ HASTALIKLARI CAĞRIŞTIRIR?HAZIMSIZ... Devamı


Gastrit ve Reflü

Belirtileri zaman zaman karışsa da, GÖRH ve gastrit birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Gastrit kelime anlamı olarak midede oluşan inflamatuar (iltihabi-yangısal) süreçleri ifade etmektedir. Bakteriyel bir infeksiyona (Helicobakter Pylori) ya da tahrişe bağlı olarak gelişebilir. Aşırı stresin neden olduğu yüksek asit salınımı nedeniyle baharatlı yiyecekler, alkol, kronik sigara kullanımı nonbakteriyel gastrite neden olabilir.Helicobakter Pyloriye bağlı gastrit, midenin hangi bölümünde tutunduğuna bağlı olarak uzun dönemde mide kanseri oluşturması riski nedeniyle son yıllarda... Devamı


Mide Bulantısı ve Reflü

Mide bulantısı birçok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu belirtinin, doğrudan mideyle ilintili reflü, gastrit gibi sorunların işaretçisi olabileceği gibi; nörolojik hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ürolojik infeksiyonlar, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları gibi birçok hastalıkla da bağlantılı olduğu bilnmektedir. Reflüde karşımıza çıkan mide bulantısıysa birkaç mekanizmayla oluşmaktadır.Eğer reflü mide kapak mekanizmasındaki yapısal bir sorunla oluşuyorsa, mide içeriğinin - özellikle de yemek sonrasında ya da öne eğilme, ıkınma gibi mide içi basınca artırıcı har... Devamı


Obezite ve Reflü

Obezite (şişmanlık) ve reflü arasındaki ilişki pek çok bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite, özellikle de morbid obezitede (hastalık düzeyinde obezite) reflünün daha sık görülmesinin birkaç nedeni vardır:1. Reflünün en sık rastlanılan nedeni olan mide fıtığı, obezite vakalarında normal kişilere göre çok daha fazla görülmektedir.2. Karın içindeki aşırı yağlanma, karın içi boşluktaki basıncı arttırdığından (gebelik dönemine benzer şekilde) reflü oluşumu kolaylık kazanmaktadır.3. Obezitenin oluşumunda nedensel etkisi olan beslenme bozuklukları reflü oluşumunu kolaylaştırmaktadır.... Devamı


Mide Ağrısı ve Reflü

Mide ağrısı günümüzde doktora başvurma nedenlerinin başında gelir. Reflü, temelde mideyle değil, diyafram ve yemek borusuyla ilintili bir hastalıktır. Ancak mide ağrısı reflü hastalarında çok sık dile getirilen bir yakınmadır. Reflüde mide ağrısının 3 kökeni vardır.1. Eğer reflü mekanik kökenliyse, değişik boyutlarda olan mide fıtığından kaynaklanır. Mide fıtığı diyaframda bir açılma/yırtılma olarak tanımlanır. Bu durumda midenin, özellikle yemekten sonra, fıtık bölgesinde sıkışması mide ağrısı olarak algılanır. Mide ağrısıyla birlikte çarpıntı ve nefes yetmezliği hissi de yaşanabili... Devamı


Mide Kanseri ve Reflü

Yaygın kanının tersine, reflü ve mide kanseri arasında nedensel bir ilişki yoktur. Kronik reflünün neden olduğu hücresel değişimler (İntestinal Metaplazi Barrett Ösafagus) zamanında ve kalıcı şekilde tedavi edilmediği durumda, yemek borusu kanseri riskini arttırır. Bu risk hücresel değişimin görülmediği kronik reflüde normalin 40 katı, Barrett Ösafagus oluştuğunda ise normalin yaklaşık 120 katıdır.

Reflü hastalarının kronik dönemde %10 ile %20sinde Barrett Ösafagus oluştuğu gözlenmiştir. Takiplerde ise yemek borusu kanseri oluşma riski yıl boyunca %0,5lik bir orana sahiptir.... Devamı


Mide Kanaması ve Reflü

Ağızdan kan gelmesi ya da siyah renkte dışkılamak, mide-bağırsak sisteminin üst bölümünde bir kanama olduğunun göstergesidir. Mide kanaması ön tanısıyla yapılan endoskopik incelemelerin yaklaşık %8 ile %15inde kanama odağının yemek borusu olduğu saptanmaktadır.

Yemek borusundaki kanamanın nedeniyse karaciğer hastalıklarında oluşan varisler ya da çoğu kez reflü nedeniyle oluşmuş hücresel hasar ve/veya ülserlerdir. Reflünün oluşturduğu hücresel hasar zamanında kontrol altına alınmazsa önce erozyonlara (yüzeyel hücrelerde dökülme), sonraki aşamalardaysa ülser ve ciddi kanamalara... Devamı


Reflünün Tipik Belirtileri

Tipik Belirtiler1) Göğüste göğüs kemiği arkasında yanma2) Ağıza acı ekşi sıvı gelmesi 3) Geğirme, şişkinlik 4) Ağıza gıda artıkları gelmesi 5) Yutma güçlüğü, yutakta takılma duygusu

... Devamı

Reflü Atipik Belirtiler

Atipik Belirtiler1) Ses kısıklığı2) Gıcık öksürüğü 3) Ağız kokusu 4) Çarpıntı, kalbe bası hissi 5) Nefes darlığı, nefes yetmezliği duygusu 6) Astım 7) Diş çürüğü 8) Süreğen yutak yangısı (kronik farenjit) 9) Hıçkırık 10) Süreğen sinüzit

... Devamı

Reflü Tedavisi

Reflü Tedavisi  Reflü tedavisinde 4 yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler Reflü´nün şiddetine ve ilerlemesine göre doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi ve endoskopik tedavi tip ve evrelerine göre hastalığın iyileştirilmesini sağlayan yöntemlerdir.

... Devamı

Reflü için Yaşam Şartlarınızı Düzenleyin

Yaşam Şartları DüzenlemeleriKişinin yaşamında yapacağı bazı düzenlemeler Reflü hastalığının ilerlemesini engelleyebilir ve kişiyi rahat ettirebilir.

YÜKSEK YASTIKTA YATINYatarken vücudun üst kısmı ile başın yüksekte olmasını sağlayın. Bunun için yastık sayısını artırabilir veya yatağın baş kısmını yükseltebilirsiniz. 25-30 derece diklikte bir açıyla yatıldığında mide içeriğinin yemek borusu ve yutağa doğru yukarı kaçışı azalır. YATMADAN ÖNCE BESİN ALMAYINYatmadan 2 saat önce besin almamaya özen gösterin. Midenin içeriğini boşaltma süresi takribi olarak 2-3 saattir. Boş bir mideyle ya... Devamı


Reflünün İlaç Tedavisi

Asit baskılayıcı ilaç tedavisi, mide içindeki asit salgılama miktarını kontrol altına alır ve yukarı doğru çıkan mide asit miktarının düşmesini sağlar. Buna karşın ilaç tedavisi, safra reflüsü (alkali reflüsü) üzerinde etkili değildir. İlaç tedavisine rağmen safra yukarı çıkmaya devam eder ve yemek borusunu tahriş eder. Bu nedenle ilaç tedavisi sırasında bile yemek borusu tahrişi devam edebilir.Reflü yakınması olan insanlarda başlangıçta mutlaka uygulanan ilaç tedavisi, reflü şikayeti olan insanların %80´ini rahatlatmakla birlikte reflünün kökeni olan mekanik bozukluğu ortadan kaldı... Devamı


Reflü Cerrahi Tedavi

Cerrahi TedaviReflü, özellikle de mide fıtığıyla birlikte olduğu zaman insanın yaşam kalitesini çok etkiler. Cerrahi tedavi, gastroöfasigal reflü hastalığının mekanik kökenini ortadan kaldıran tek tedavi yöntemidir. Gerçek anlamda tedavi sadece cerrahi yöntemle sağlanabilmektedir.

10 yıllık dönemde yapılan prospektif randomize kontrollü çalışmalar, cerrahi tedavilerin %93´ün üzerinde kesin başarılı olduğunu göstermektedir. Cerrahi tedaviyi tercih eden hastaların %93´ünde hiç bir şikayet belirtilmemiş ve ilaç kullanımına gerek olmamıştır. Cerrahi tedavide başarı oranı cerrahi ekibin b... Devamı


Laparoskopik Cerrahi Tedavi

Laparoskopik Cerrahi TedaviLaparoskopik Nissen ameliyatı ilk kez 1990 lı yılların başında Dr.Dallemagne tarafından uygulanmıştır.Çok uzun süredir reflü sağaltımında uygulanan Nissen ameliyatının teknik olarak aynısı olmakla birlikte laparoskopik olarak yapılması hastaya büyük kazanımlar getirmiş , ameliyat sonrası iyileşme süresini çok kısaltmış , ağrıyı çok azaltmış ve işe ve olağan yaşama dönüşü hızlandırmıştır. Uzun dönemde açık ameliyata göre; deneyimli bir ekip yaptığı sürece, sonuçların daha da iyi olması laparoskopik Nissen tekniğini kronik reflü sağaltımında altın standart haline ... Devamı


Çocuklarda Reflü

Çocuklarda ReflüMide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlanan reflü  yaşamın ilk 3 ayında ki bebeklerin yarısından fazlasında rastlanılan bir durumdur.

Bebek büyüdükçe ve mide kapak düzeneğini oluşturan yapılar geliştikçe reflü belirtileri giderek yok olur ve 12-18 ay sonunda nadiren devam eder.Reflüsü olan bir bebekteTükürmeKusmaÖksürükHuzursuzlık ve uyku bozukluğuBeslenme güçlüğüKakada yada kusmukta kan görülebilir.

Bebeklerin çoğunda kendiliğinden yok olan reflü eğer aşağıdaki sorunları oluşturu ise önemlidir ve sağaltım ( tedavi ) başlanmalıdır.

1) B... Devamı


Reflüde diyet tedavisi

Reflüde reflü olasılığını azaltmak ve zarar görmüş yemek borusunu korumak için diyette değişiklik yapılmalıdır. Bazı önerilere uyulursa reflü tedavisinde faydalı olabilir.

Reflü tedavisinde etkisi kanıtlanmış en önemli kurallar:

- Öğünlerde az yemek ve uyurken başı yukarıda yatmaktır.

Yağ alımı azaltılmalı Yağ oranı yüksek yiyecekler yemek borusunda sfinkter basıncını azaltır ve mide boşalmasını geciktirir. Özellikle fast-food türü yiyeceklerde yağ miktarı yüksektir. Yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi de yüksektir, ve bu yüzden bu yiyeceklerin sindirilmesi için dah... Devamı


Reflü hastası nelerden yakınır ?

Reflü hastası nelerden yakınır ?

En tipik şikayetler - Ağıza acı su gelmesi - Göğüs kemiğinin arkasında yanma Tipik olmayan şikayet ve bulgular - Geniz,boğaz problemleri - Ses kısıklığı, ses çatallanması, ses yorgunluğu - Sık farenjit, larenjit, geniz problemleri - Sinüzit - Ses teli polipleri - Yemek aralarında boğazda bir düğüm (ya da yabancı cisim) hissi olması ve bunun geceleri geçmesi (GLOBUS HİSTERİKUS) Ciddi reflü komplikasyonları - Gırtlakta lökoplaki, granülom - Subglottik stenoz - Gırtlak kanseri Akciğer problemleri - Astım - Müzmin (kronik) öksürük, bronşit - Zatüree Diş p... Devamı


Uzun süreli reflü hastalığının yol açabileceği ciddi sorunlar var mı ?

Nadir de olsa evet ,çok ciddi problemler var ! Yutma borusundaki sürekli tahriş sonucunda burada hareketlilik azalması söz konusu olabilir ve bu da yutma güçlüğüne yol açabilir. Yutma borusu normal şartlarda kurşun bir boru gibi değildir ve yutma işlemi de tamamen pasif bir hareket olmayıp salt yer çekimi etkisi ile gerçekleşmez. Yani kendine ait bir dizi hareketlilik özelliği vardır yutma borusunun ve bu sayede bizler yatar pozisyonda bile, yutma borusunun tıpta « peristaltizm » denilen yılankavi hareketliliği sayesinde lokmaları yutabiliriz. Uzun süreli reflü, kronik yaralanma süreci neti... Devamı


Barrett çok ciddi bir durum mudur ?

Doğrudur. Barrett tamamen tedavi edilmemiş ve kronik (müzmin) reflü sonucu gelişir ve o hastayı yutma borusu alt uç kanseri gelişimi açısından normal insanlara göre 30 ila 125 kez (ortalama 100 misli) daha fazla riske sokar. Barrett tanısı sadece endoskop yardımı ile alınan biyopsilerle konur ve kesin tanı, yutma borusu alt ucundan alınan minicik parçaların bir patalog tarafından mikroskop altında incelenmesini gerektirir. Barrett de kendi içinde ciddiyet açısından farklı üç aşama içerir ve erken Barrett´li de yapılacak iş basit bir anti-reflü ameliyatı iken gecikmiş Barrett´ lide ise (pato... Devamı


Sözü edilen kanser nasıl bir kanser türü ?

Özel bir yutma borusu kanseri tipidir ve sıklığı son yıllarda çok artmaktadır. Yutma borusu kanserleri içinde bu tip kanserlerlerin sıklığı % 5 lerden % 50´lerin üstüne çıkmıştır. Özellikle reflü hastalığını ve Barrett durumunu çok daha iyi anlamış olduğumuz son dönemde Barrett´ e bağlı kanserlerde % 350 ´ lere varan oranda artma olduğunu biliyoruz. Gelişen kanserin tipi yutma borusu "adenokanseridir" ve geliştikten sonra tedavi şansı çok çok az olan bir kanser türüdür. Beş yıl yaşama şansı % 10 ´un altındadır ve kanser tanısı konulduğunda olguların .% 50 ye yakınında hastalık tedavi şansın... Devamı


Reflü hastalığında ameliyat kanser oluşmasın diye mi uygulanıyor ?

Bu çok önemli bir soru olup cevabı hayırdır ! Önceden de kısaca değindiğimiz gibi anti-reflü cerrahisi esas olarak; tıbbi yani ilaçla tedaviye yanıtsız reflü hastalarına önerilmesi gereken bir tedavi şeklidir.

İşin evrensel boyutta altın standartı şudur : 8 - 12 haftalık ilaç tedavisi ve bir dizi diyet ve sosyal yaşam önlemi sonrasında rahatlayamayan ve reflü şikayetleri devam eden hastalarda ameliyat önermek gerekmektedir. Yani anti-reflü cerrahisi hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmak ve ilaç almadan rahat yaşamasını sağlamak için önerilmeli ve uygulanmalıdır.

Bir yandan ... Devamı


Barrett olan bir hastada anti-reflü ameliyatı sonrası tüm risk ortadan kalkıyor mu ?

Bu önemli sorunun cevabı malesef hayırdır. Barrett´ li bir hastada yutma borusu alt ucundaki kronik tahrişi en etkin biçimde azaltmanın yolu tabiki anti-reflü cerrahidir ve bu sayede Barrett´in daha da ileri evrelere gidişi önlenebilmekte, ve son üç yıllık yayınlara baktığımızda bazı olgularda Barrett de gerileme bile sağlanabilmektedir. Ancak her türlü önleme karşın bazı hastalarda kanser gelişimi gene de olasıdır. Bu nedenle Barrett´li bir hastanın anti-reflü cerrahisinden sonra bile belli aralıklarla endoskopik takibi elden bırakılmamalıdır. En ideal olan anti-reflü cerrahisinin henüz Ba... Devamı


Tüm reflü hastaları derhal ameliyat edilmeli midir ?

Kuşkusuz bu sorunun cevabı hayırdır. Reflü tedavisinin genelinde ve ilaçlarla tedavi bölümünde de anlattığımız gibi reflü hastalığının ilk tedavisi hastaya bazı önlemler sunmak ve bunların yetersiz olduğu olgularda ilaçlar ile yardımcı olmaktır.

Sosyal yaşam kuralları ,diyet gibi önlemler ve ilaçlara karşın artık tam rahatlayamayan bir hasta ile karşı karşıya isek; ve hastanın çeşitli nedenlerle ameliyat olmasına mani bir durum yoksa; işte bu durumda anti-reflü cerrahisi önerilmelidir.

... Devamı

Reflü hastalığında ameliyat hangi koşullarda gerekir

- İlaç ve önlemlere karşın şikayetlerin kontrol altına alınamaması - Genç hastanın ömür boyu ilaç ve önlem almayı ve diyet yapmayı istememesi - Erken evre Barrett durumu Bir reflü hastasında ilaçların kısmen bile olsa hastayı rahatlatıyor olduğunu bilmemiz aslında ameliyatın başarılı olacağının da en önemli göstergelerindendir. 70 li yaşlarında kalp ve akciğer problemleri olan bir reflü hastasında durum ne denli ciddi ve eskiye dayanır olursa olsun ameliyattan kaçınmamız gerekirken bunun tam tersine 30 lu, 40 lı ve hatta 50 li yaşlardaki bir uzun süreli reflü hastasında, eğer ilaçlardan tam... Devamı


Anti-reflü cerrahisi nedir ?

reflutedavisicerrahi1İlk olarak Dr. Nissen tarafından tanımlanmış ve 50 senelik uzun dönem sonuçları bilinen bir cerrahi yöntemdir. İşin güzel yanı bu eski ameliyat artık karnı kesmeden yani laparoskopik olarak yapılabilmektedir. İlk olarak 1991 yılında yapılmış olan laparoskopik anti-reflü cerrahisi reflü hastalığının tedavisinde bir çığır açmıştır. Bununla ilgili çarpıcı iki örnek verirsek; - A.B.D. de 20 yıl öncesinde yılda yaklaşık 3000 reflü ameliyatı yapılmakta i... Devamı


Reflü Belirtilerini Artırabilen İlaçlar nelerdir?

- Kalsiyum kanal blokürleri, B-agonistler, alfa-adrenerjik agonistler, teofilin, nitratlar, sedatifler ve bazı antidepresanlar*

- Herhangi bir kalp, nefes açıcı ve sakinleştirici ilacı kullanma durumda reflü problemi de olanların bunu mutlaka danışmalarında yarar vardır.

... Devamı

Hamilelikte reflü neden olur ?

Artmış karın içi basınç (reahmin giderek büyümesi sonucu) LES (alt yutma borusu büzücüsü) basıncı düşüklüğü (Östrojen ve Progesteron yükseldiği için) Abdominal LES (alt yutma borusu büzücüsü) kısalığı

... Devamı

Hamilelikte Reflü

Tüm hamileliklerin % 30 -80´inde (hamilelerin üçte ikisinde) reflü sıkıntıları başgösterir. Doğumu takiben reflü sıklıkla ve genellikle kendiliğinden geçer. Hamileliğin ileri aylarında rahmin de büyümesine bağlı olarak reflü daha sıkıntılı seyreder. Gebelikten önce reflü varsa şiddet gebelikte iyice artar. Çoğul doğurmuşluk durumunda reflü daha da fena seyreder. Annelik yaşı ileri ise reflü daha da fena seyreder.

Hamilelikte reflü neden olur ?

Artmış karın içi basınç (reahmin giderek büyümesi sonucu) LES (alt yutma borusu büzücüsü) basıncı düşüklüğü (Östrojen ve Progesteron y... DevamıGastritin Nedenleri

Helicobacter pylori (HP) : Kronik  gastritin  en sık  görülen  nedenidir. HP  ağız  yoluyla  alınarak  midede  yerleşen  ve  burada  gastrit  olarak  adlandırdığımız  bir iltihap oluşturan,  spiral  şeklinde  bir  bakteridir. Mide mukozasını örten  mukus  tabakasının  altında  yerleşerek  mide asidinden ve diğer etkenlerden korunarak  yaşamını  sürdürür. HP  hem  salgıladığı toksinlerle ve hem de vücudun bakteriye  karşı oluşturduğu immun  yanıt (vücudun bağışıklık sisteminin bakteriye karşı oluşturduğu  yanıt) sonrasında ortaya çıkan bazı maddelerle mukus  tabakasını  zayıflatarak mide muk... Devamı


Gastritin Belirtileri

Gastrit aniden oluşan, akut ve sürekli kronik olmak üzere ikiye ayrılır.

Kronik gastrit, genelde çok az belirti verir ya da belirti vermeden seyreder. Uzun süren mide iltihabı vardır. Karnın üst tarafında ağrı, mide bulantısı, kusma meydana gelebilir. Geğirti, iştah azalması, şişkinlik görülebilir.

Akut gastritte, midede yanma, basınç ve ağrı görülür. Hasta, aç karnına ağrının arttığını belirtebilir. Bulantı ve kusma, kronik gastritte olduğu gibi akut gastritte de vardır. İlaç ve alkol, mide yüzeyinde yaraya neden olur. Bu yaraların kanaması sonucu, mide asidi kanla karışabili... Devamı


Gastrit Nedir ?(Video Anlatımlı)

Gastrit nedir? video anlatımlıdır. Sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ederiz

... Devamı

Gastrit,Ülser,Reflü Tedavisi (Video Anlatımlı)

Gastrit,Ülser,Reflü Tedavisinin anlatımı güzel bir video çalışması sonuna kadar izleyin faydalı olacağından hiç şüphemiz yoktur.

... Devamı

Mide Fıtığı

Mide fıtığı, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram kasında mevcut olan açıklıktan (hiatus) midenin üst kısmının, yemek borusuna doğru sarkmasına denir.

Belirtiler

Mideden yukarı, göğüste yayılan yanma ve ekşime. Ağız içine acı-ekşi su ya da yiyeceklerin gelmesi. Ses kısılması. Tedavi edilemeyen boğaz enfeksiyonları Dişlerde erozyon Boğazda dolgunluk hissi Sık sık boğaz temizleme ihtiyacı Ses kısılması Ses tellerinde polip veya nodül Müzmin öksürük Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım Tekrarlayan zatürre Uykuda solunum bozukluğu

TanıGenelde tanı tesadüfen... Devamı


Gastro Ozefajial Reflux Sendromu (GORS)

GÖRS (Gastro Özofajial Reflü Sendromu,bundan sonra bu şekilde  yazacağız)(mide  ekşime ve   yanması)mide asidinin   yemek borusuna  doğru fışkırması sonucunda meydana gelen  çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır.Genellikle mide üzerinde  veya göğsün ortasındaki kemiğin altında yanma şeklinde hissedilir.Çeneye ve boğaza  yayılabilir.Bazıları boğazında acı ,ekşi  asit tadı alırlar.Hastaların bu yanma belirtileri 2 saat kadar sürebilir.Yemek  yemeyle sıklıkla artar.Türkiye´de istatisliki bir rakam veilememekle   birikte çok kişiyi etkiledildiği  zannedilmektedir.GÖRS´ün meydana geliş m... Devamı


Mide kanseri belirtileri önemsenmiyor

281604Mide kanserinin görülme sıklığı ve ölüme sebebiyet verme açısından tüm kanserler içinde ikinci sırada yer aldığını belirten uzmanlar, belirtilerin önemsenmediğini söylüyor.

ZONGULDAK - Mide kanserinin, düşük sosyoekonomik düzeyli, aşırı tuzlu, doğrudan ateşe maruz bırakılmış yiyeceklerle beslenen, maden, kimyasal işinde çalışan ve sigara içen kişilerde daha çok görüldüğünü bildiren Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd... Devamı


Mide fıtıkları ne tip belirtilere yol açabiliyorlar ?

Öncelikle vurgulanması gereken ; daha nadir de gözlense, paraösefagal mide fıtıklarının hayatı tehdit edebilen çok ciddi problemlere yol açabildiğinin bilinmesidir. Bunlarda da  reflü hastalığı nadiren gözlenebilir ancak reflü sıklığı kayma tipindeki mide fıtığında çok daha fazladır.

Paraösefagal fıtıklarda ; yutkunma güçlüğü, yemek yedikten sonra ciddi bir dolgunluk hissi ön plandadır. Hastaların üçte birinde ise mide kanamasına ve ağızdan kahve telvesi gibi kan gelmesine yol açabilir paraösefagal tipteki mide fıtıkları. Hatta bazen anemi dediğimiz bir kansızlık durumunun araştırılm... Devamı


Mide rahatsızlığı olanlara oruç uyarısı

reflu202Uzmanlar, ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının oruç tutmadan önce ilaçla kontrol altına alınması gerektiğini hatırlatıyor.

İSTANBUL - Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cengiz Pata, oruç tutmanın vücut için yararlı etkilerini herkesin bildiğini, ancak mide ve bağırsaklarlar açısından bu sürecin bazı zorluklar yaratabileceğini de unutmamak gerektiğini söyledi.Uzun açlık süresince midede bazı salgılarda azalma olacağına d... Devamı


Mide kanseri riskini azaltmanın yolları

789020091107035508122

Sofrada tadına bakmadan yiyeceklere tuz eklemenin, yemekleri çok sıcak ve hızlı yemenin mide kanseri riskini artırdığı belirlendi. Buna karşın aşağıda yapacaklarımızla bu riski azaltabiliriz:

Sofrada tadına bakmadan yiyeceklere tuz eklemenin, yemekleri çok sıcak ve hızlı yemenin mide kanseri riskini artırdığı belirlendi.

Tıbbi Onkoloji Derneği İkinci Başkanı Şuayip Yalçın´ın Antalya Belek´te düzenlenen 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi´nde sunduğu a... Devamı


Mide rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerekenler

542068detayBu durumun mide şikâyeti olanlarda daha da özen gerektirdiğini belirten Gastroentereloji Uzmanı Doç.Dr Erdoğan Arıkan, sıcak havalar her ne kadar sıkıntılı durumlar yaşatsa da mide şikâyeti olanların daha fazla dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, aşağıda ki konulara değindi. Ülser tedavisi beraberinde oruç tutmak hasta için sakıncalı bir durumdur. Midenin uzun süre boş kalması asit salgılamasını arttırı, buda ülserin oluşmasında yada iyileşmemesinde büyük ö... Devamı


Reflüye nasıl bir yaşam neden olur?

Ne yaşam tarzımızı, ne de genlerimizi reflü hastalığına yakalanmamızdan sorumlu tutamayız. Mide kapakçığımız bozuk değilse, ne yersek yiyelim ya da nasıl yaşarsak yaşayalım reflü hastası olmayız. Sadece karın içi basıncını arttıran durumlar mide fıtığı olasılığını da artırarak reflüye zemin hazırlarlar. Bunun en güzel örneği şişmanlık. İdeal vücut ağırlığının üzerinde olmak, en önemli ve giderilebilir risk faktörüdür. Dolayısıyla zayıflamak reflüyü kesin azaltır. Bunun dışında reflü, 7den 70e her iki cinste de ortaya çıkabilen bir durum.

... Devamı

Uzun süreli reflünün yol açabileceği ciddi sorunlar var mı?

CİLT KANSERİ OLMAK GİBİ... Uzun süreli reflünün yol açabileceği ciddi sorunlar var mı? En çok korktuğumuz yan etki, sürekli tahriş altında kalan yutma borusu alt ucunda kanser gelişimi. Kontrolsüz reflü çok uzun dönemde kanser riskini yükseltiyor. Burada halk arasında ciddi bir korku yaratmak da istemem. Söz konusu risk, güneşlenmenin cilt kanseri riskini arttırması gibi bir durum... Ancak uzun süredir reflüsü olan bir hastada yutma borusu alt ucunda Barrett diye adlandırılan özel bir yara gelişmiş ise işte bu durum kanser habercisi.

... Devamı

Reflü hastalığının tanısı için neler söyleyebilirsiniz ?

Reflü hastalığının tanısı için neler söyleyebilirsiniz ? Tanıda altın standart endoskopidir. Endoskopi, ağızdan yutturulan bir boru ile yutma borusu ve midenin detaylı biçimde incelenmesi demek. Endoskopi ile reflüye bağlı yaraları ve mide fıtığını kesin tanıyabiliyoruz. Gene endoskopi, yutma borusunun alt ucundan parça almamızı sağladığı için de şart. Bu sayede Barrett gibi kanser öncesi durumları tespit edebilmek mümkün. Ama her reflü hastasında endoskopik bulgu olmayabiliyor ve kesin tanı için PH metre gerekebiliyor.

... Devamı

Reflü Hastaları Bunları Yapmayın!

BUNLARI YAPMAYIN Yemeklerden sonra en az 2-3 saat boyunca kesinlikle uzanmayın, yatmayın. Alçak yastıkla yatmayın. Yatağın başucunu yastık ve takozlarla 15-20 santim kadar yukarı kaldırın. Dar kemerler ya da beli daraltıcı korse ve benzeri giysiler giymeyin. Geceleri uyurken tercihen sağ tarafınıza yatmayın. Sakız çiğnemekten, bonbon şekeri yemekten kaçının. Bunlar hava yutmanıza neden olup, reflüye daha fazla sebep olabilir. Sigara içmeyin. Nikotin, yutma borusunun alt ucunu gevşetip mide asitini artırır.

... Devamı

Bir günde reflü şikayetlerinden kurtuldu

Mümkün olan en az ve küçük kesilerle cerrahi girişimlerin gerçekleştirilebildiği Robotik Cerrahi yönteminin en çok uygulandığı alanlar reflü, safra kesesi ve kalın bağırsak ameliyatları. Yöntemin en önemli avantajlarından biri reflü gibi yıllarca çare aranan hastalıklara bir gün içinde, hastaya en iyi konforu sağlayarak çözüm getirmesi.

KadıköyŞifa Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Eminoğlu´nun Robotik Cerrahi sayesinde sağlığına kavuşturduğu hastalardan biri de 34 yaşındaki Meslek Lisesi Öğretmeni Yücel Parla.

Devamı


Mide gaz sancısı

Mide gaz sancısıHava yutma (aerofaji) mide gazının en sık sebebidir. Her insan yerken veya içerken bir miktar hava yutar.Hızlı yiyip içen, sakız çiğneyen, sigara içen ve uygun olmayan ( gevşek ) takma diş kullananlarda ise normalden fazla hava yutulur.Midedeki gazın önemli bir kısmı geğirme ile çıkartılır, geride kalan kısım ince barsaklara geçer ve burada kısmen emilir, az bir miktarı ise kalın barsaklara geçer ve makat yolu ile atılır. Mide kendisi de mide asidinin bikarbonatla karışması sonucu karbondioksit gazı oluşturur ancak bu gazın önemli bir kısmı ince barsaklarda emilir ve kalın b... Devamı


kan şekeri ve reflü

öncelikle iyi günler dilerim.bnm midemde reflü olduğunu bi tesadüf sonucu öğrendim.bnm şikayetlerim ani kan şekeri düşmesi ve gözlerimin kararması ve bir acıkma oluşmasıydı.ben de şeker hastalığı şüphesiyle doktora muayeneye gittim.Muayene de şikayetlerimi bildirdim ve doktor bna midemde reflü bulunabileceği ve reflünün bu şikayetlere yol açabileceğini ve bende reflü hastalığı bulunabileceği bununla ilgili bir ilaç verdi.bu ilacı kullandım bir süre şikayetlerim azaldı.ancak ilaç bittikten bir süre sonra şikayetlerim arttı.Acaba reflü hastalğım daha ileri bir dereceye mi geldi yoksa şeker be... Devamı


Mide Hastalıkları © 2010
Mide Hastalıkları hakkında bilmek istediğiniz tüm bilgiler burada
Burada verdiğimiz bilginin doktorunuz tarafından yapılacak önerilerin yerine geçmediğini hatırlatmak isteriz.